Home

 

Het kan ánders met het groen in steden en dorpen: biodiverser, klimaatadaptiever en aantrekkelijker voor jong en oud. Steeds meer overheden en bedrijven weten dit en realiseren deze ‘nieuwe stedelijke natuur’. 
De Green Deal bundelt alle hectares nieuwe natuur die erbij komen. En we helpen wie stedelijk groen anders wil beheren op weg!

NIEUWS

Agenda

20 maart - Congres Biobased voor buiten (mede georganiseerd door NL Greenlabel) - Cuijk

21 maart - Stad in het Park - Breda

27 maart -  Actief soortenbeleid in stad en dorp: natuurinclusief bouwen en inrichten (georganiseerd door  Stadswerk), Raalte

 

 

206

Aantal hectares

19

Aantal deelnemers

We doen het voor: