Home

 

Het kan ánders met het groen in steden en dorpen: biodiverser, klimaatadaptiever en aantrekkelijker voor jong en oud. Steeds meer overheden en bedrijven weten dit en realiseren deze ‘nieuwe stedelijke natuur’. 
De Green Deal bundelt alle hectares nieuwe natuur die erbij komen. En we helpen wie stedelijke groen anders wil beheren op weg!

NIEUWS

Agenda

5 juli - excursie 'Droge voeten en minder overlast!, in Leersum en Amerongen, georganiseerd door Stadswerk

25 juni 2018 -  nationaal congres over hittestress, Den Bosch

19 september 2018 – start cursus Ambassadeur leefbare stad, Velp en Leeuwarden

26-27 september – Green Deal-programma over 'de Groene Stad' op de Dag van de Openbare ruimte, Jaarbeurs, Utrecht

200

Aantal hectares

16

Aantal deelnemers

We doen het voor: