Home

 

Het kan ánders met het groen in steden en dorpen: biodiverser, klimaatadaptiever en aantrekkelijker voor jong en oud. Steeds meer overheden en bedrijven weten dit en realiseren deze ‘nieuwe stedelijke natuur’. 
De Green Deal bundelt alle hectares nieuwe natuur die erbij komen. En we helpen wie stedelijk groen anders wil beheren op weg!

NIEUWS

Handleiding ‘Het levende gebouw’

13 mei 2019

Levende gebouwen, dat zijn gebouwen die energieneutraal, klimaatrobuust én natuurinclusief zijn. In een uitgebreide handleiding laat branchevereniging VHG zien hoe groen kan worden toegepast op, aan en in gebouwen. Op 7 mei 2019 overhandigde Egbert Roozen het eerste exemplaar aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad.

Agenda

20 maart - Congres Biobased voor buiten (mede georganiseerd door NL Greenlabel) - Cuijk

21 maart - Stad in het Park - Breda

27 maart -  Actief soortenbeleid in stad en dorp: natuurinclusief bouwen en inrichten (georganiseerd door  Stadswerk), Raalte

 

 

206

Aantal hectares

19

Aantal deelnemers

We doen het voor: