Teken zelf direct hectares in

Green Deal 1.000 ha nieuwe stedelijke natuur

Breng de natuur in de stad. Dat is gezond, goed tegen hitte en wateroverlast en fijn voor insecten, vogels en dieren. Samen met  gemeenten, bedrijven en organisaties in Nederland willen wij daarom 1.000 ha nieuwe stedelijke natuur ontwikkelen. Zo zetten wij de sociale en economische waarde van groen op de agenda. Samen maken we de stad groener! Doet u ook mee?

Nieuws

Zó creëer je meer kans voor insecten in het stedelijk gebied

Het zal niemand zijn ontgaan: alle berichten over de alarmerende afname van het aantal insecten in Nederland. Het is een extra reden om met elkaar te zorgen voor meer natuurlijk en biodivers groen in de stad. En dat kan al heel eenvoudig! Drie adviezen van de Vlinderstichting. Lees meer »

Polderpark in Schagen

Er zijn weer 3,5 hectares Nieuwe Stedelijke Natuur bij! De gemeente Schagen legt het Polderpark aan in het dorp Oudesluis, in nauwe samenwerking met de inwoners. Die wilden graag een plek dichtbij huis waar ze van de natuur kunnen genieten. Lees meer »

Nieuwe cursus ‘Ambassadeur leefbare stad’

Hogeschool Van Hall Larenstein organiseert, samen met NL Greenlabel, begin volgend jaar de bijzondere cursus Ambassadeur Leefbare Stad. ‘De cursus dient als ondersteuning van de Green Deal 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur’, legt Lodewijk Hoekstra, een van de cursusdocenten, uit. Lees meer »

Een kilometer nieuwe natuur langs nieuwbouwwijk

De gemeente Kampen richt een zone van maar liefst 25 meter bij ruim 1 km tussen de Trekvaart en nieuwbouwwijk ‘Het Meer’ in als ecologisch waardevol gebied. Lees meer »

Mooi portret Green Deal in ‘Pionieren’

De Green Deal is een van 10 initiatieven die beschreven zijn in het net verschenen magazine ‘Pionieren’. Dat gaat over hoe maatschappelijke groene initiatieven timmeren aan de weg naar de natuur-inclusieve samenleving. Lees meer »

Meer nieuws »

Regelink Ecologie & Landschap De Vlinderstichting x Branchevereniging VHG NL Greenlabel
Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Economische Zaken Platform Natuur in de Gemeente