OLYMPUS DIGITAL CAMERA

i-Tree berekent wat bomen in de stad écht waard zijn

Het model i-Tree Nederland berekent wat bomen écht bijdragen aan CO2-vastlegging, luchtzuivering en waterafvang, en wat dat waard is in euro’s. Het model is op 14 februari 2019 gelanceerd.


Bushokje als promotie voor groene daken

In het centrum van Breda staat sinds oktober een groen bushokje, als promotie voor de gemeentelijke subsidie voor groene daken.


Stadsnatuurreservaat Rotterdam

In Rotterdam ligt achter het Natuurhistorisch museum een stadsnatuurreservaat: een braakliggend terrein waar zich spontaan natuur kan ontwikkelen.


Bouwopgave moet mét groen

‘Steden hebben domweg meer groen nodig’ stelt Wageningen UR-onderzoeker Robbert Snep in Eigen Huis, het magazine van Vereniging Eigen Huis. […]


Bijvriendelijk inrichten sorteert effect in delen Groene Hart

In delen van het Groene Hart is de wilde bij bezig met een (voorzichtig) herstel. Dat blijkt uit een vergelijking van cijfers van 2015 en 2018. Een bijvriendelijke inrichting en beheer van de buitenruimte sorteert dus het gewenste effect.


Cursus Ambassadeur leefbare stad weer van start

Begin november startte de cursus Ambassadeur leefbare stad, een initiatief van Green Deal-partner NL Greenlabel en hogeschool Van Hall Larenstein. In februari 2019 is er een derde editie. Inschrijven kan nu al.


Tweede Kamer steunt programma Natuur-inclusieve steden

De Tweede Kamer nam gisteren een motie aan om meer aandacht te gaan geven aan natuur in de stad.


Het landje is een ecologische verbindingszonde met het buitengebied van Deventer.

Bewoners veranderen ‘Landje van Niets’ in ecologische verbindingszone

De toekomst van een strook groen ‘Het Landje van Niets’ direct naast de nieuwe wijk De Vijfhoek in Deventer was onzeker. Buurtbewoners sloegen de handen ineen en zorgden ervoor dat het landje een ecologische verbindingszone wordt.


Inspiratiemagazine Nieuwe Stedelijke Natuur

Met plezier presenteren we ons online magazine. Met daarin een serie mooie voorbeelden van partijen die méér stedelijke natuur wisten te realiseren.


Stem op Solarpark de Kwekerij voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2018

Green Deal-project Solarpark de Kwekerij is genomineerd voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2018. U kunt tot 9 november […]