Polderpark in Schagen

Er zijn weer 3,5 hectares Nieuwe Stedelijke Natuur bij! De gemeente Schagen legt het Polderpark aan in het dorp Oudesluis, in nauwe samenwerking met de inwoners. Die wilden graag een plek dichtbij huis waar ze van de natuur kunnen genieten.

Lees verder

Nieuwe cursus ‘Ambassadeur leefbare stad’

Hogeschool Van Hall Larenstein organiseert, samen met NL Greenlabel, begin volgend jaar de bijzondere cursus Ambassadeur Leefbare Stad. ‘De cursus dient als ondersteuning van de Green Deal 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur’, legt Lodewijk Hoekstra, een van de cursusdocenten, uit. ‘We zijn trots dat we de cursus bij Van Hall Larenstein hebben kunnen onderbrengen.’

Lees verder

Een kilometer nieuwe natuur langs nieuwbouwwijk

De gemeente Kampen richt een zone van maar liefst 25 meter bij ruim 1 km tussen de Trekvaart en nieuwbouwwijk ‘Het Meer’ in als ecologisch waardevol gebied. Hier kan straks volop worden gewandeld en gespeeld bij de oude grienden. In een aangrenzende bosgebiedje komt een belevingspad, waar iedereen, ook mensen die gebruik maken van een rolstoel, de natuur van dichtbij kan horen, voelen, proeven.

Lees verder

Mooi portret Green Deal in ‘Pionieren’

De Green Deal is een van 10 initiatieven die beschreven zijn in het net verschenen magazine ‘Pionieren’. Dat gaat over hoe maatschappelijke groene initiatieven timmeren aan de weg naar de natuur-inclusieve samenleving. En welke impact ze daarmee hebben.

Onderzoek naar impact groene initiatieven
Wageningen Environmental Research ging in opdracht van het miniserie van EZ met 10 groene initiatieven aan tafel om te bekijken hoe zij de natuur-inclusieve maatschappij aanzwengelen.

Green Deal:  vooral bewustwording! 
De partners van de Green Deal Nieuwe Stedelijke Natuur gaven aan dat hun doel niet zozeer is de 1.000 beoogde hectaren te halen, maar iedereen bewust te maken hoe belangrijk stedelijk groen is voor biodiversiteit én voor ons welzijn. Want dat is nog geen vanzelfsprekendheid! “Stedelijke natuur is veel méér dan groene aankleding.  Maar het beeld bij gemeenten dat het groen er vooral netjes bij moet staan, is hardnekkig”, zegt Egbert Roozen van Green Deal-partner VHG in het artikel.

Steeds meer gemeenten doen het anders
Het vraagt om een lange adem die houding te veranderen. Maar het begin te schuiven! Een groeiende groep gemeenten heeft steeds meer oog voor alle waarden van het groen in de stad. En weet steeds beter hoe ze die waarden zonder al te veel moeite al sterk kan vergroten.

Lees hier het artikel of blader het hele magazine door met verhalen van de 9 andere bijzondere groene initiatieven. De verhalen laten zien dat de natuur-inclusieve samenleving in Nederland langzaam maar gestaag vorm krijgt!

Bent u een van de koplopende gemeenten? Sluit u dan aan bij de Green Deal en meld uw hectares nieuwe stedelijke natuur aan.

Regelink Ecologie & Landschap De Vlinderstichting x Branchevereniging VHG NL Greenlabel
Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Economische Zaken Platform Natuur in de Gemeente