Den Bosch, Paleisbrug

Inrichting en beheer voor meer biodiversiteit

Kies een goed maaibeheer

Drie adviezen van de Vlinderstichting voor meer en biodivers groen in de stad, met meer kleur erin: anders maaken (1 of 2 keer per jaar, met afvoer van het maaisel), bloemen inzaaien, delen laten staan bij het maaien. http://www.nieuwestedelijkenatuur.nl/zo-creeer-meer-kans-insecten-stedelijk-gebied/

Redeneer vanuit de dieren

Creëer mogelijkheden om op te warmen, te eten, te schuilen, te paren en te overnachten gedurende het gehele jaar.

Doe niets

Het is een bekend verschijnsel: een stukje grond of gebouw wordt even met rust gelaten en de natuur neemt het over. Niets doen, plekken en bestaande elementen met rust laten kan daarom een prima strategie zijn om meer natuur te creëren.

Kies voor inheems plantgoed

Veel dieren zijn namelijk goed aangepast aan de planten die in onze omgeving thuishoren. Een aanvulling met enkele uitheemse soorten kan goed zijn om het bloeiseizoen te verlengen.
Gebruik een bestaand mengsel van een deskundige leverancier. Dat is vaak al goed uitgedacht en maakt dus de kans op slagen het grootst.