Over deze Green Deal

Samen met gemeenten en bedrijven willen we de sociale en economische waarde van natuurlijk groen op de agenda zetten. Dit doen we door totaal 1.000 hectare aan nieuwe stedelijke natuur die overal in Nederland wordt ontwikkeld, te bundelen. We laten zo zien hoe het nieuwe stedelijke groen te realiseren is en willen andere partijen daarmee inspireren om ook hun groen meer natuurlijk te ontwikkelen en beheren. Deze partijen ondersteunen we graag met adviezen. Daarnaast bouwen we aan een kennisnetwerk en leggen verbindingen met verschillende relevante opleidingen.

Uiteindelijk doel is om de waarde van het stedelijke groen te vergroten voor inwoners en voor planten en dieren. En om het groen ook zo in te richten dat de stad beter is uitgerust voor het nieuwe klimaat – met meer regen, meer hitte.

Partners van de Green Deal:

De Green Deal ‘1.000 hectare Nieuwe Stedelijke Natuur’ is een gezamenlijk project van:

Wat levert de Green Deal op?

1.    Praktische handvatten voor gemeenten en overheden om meer natuur in de stad te krijgen, wat goed past in de Natuurvisie;
2.    Meer natuurlijk groen in Nederland: minimaal 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur;
3.    Aantoonbare toename biodiversiteit;
4.    Verbinden van diverse partijen die samen gaan optrekken en daardoor krachten bundelen. Dit resulteert in meer draagkracht, draagvlak en een grootser effect.

De waarde van stedelijk groen

We hebben de waarde van stadsnatuur nog eens op een rij gezet in een infographic.
waarom-stadsnatuur