Thema’s

Adviezen uit de praktijk

 

Het belang van groen voor steden is inmiddels klip en klaar: studie na studie toont aan dat groen cruciaal is voor de leefbaarheid. En ook dat de stad steeds belangrijker is voor soorten die hun leefgebied in het buitengebied verliezen: insecten, vogels, kleine zoogdieren en allerlei planten. Tot slot is groen cruciaal bij het opvangen van de gevolgen van het veranderende  klimaat.

Over de thema’s biodiversiteit, klimaatadaptatie en natuur dichtbij is al veel informatie te vinden. Wij geven hier voor elk onderwerp enkele adviezen recht uit de praktijk. Om u te helpen bij de planvorming, de aanleg en het beheer van uw hectares nieuwe stedelijke natuur.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone