Tubbergen – Extra hoekjes en veldjes voor insecten

Bloemen voor de bijen in Tubbergen

Het Overijsselse Tubbergen zet binnenkort de bloemetjes buiten. Zes hectare aan braakliggend terrein wordt ingezaaid met een meerjarig bloemenmengsel. Met dank aan Rinze Kroeskop, student ecologie, die stage liep bij de gemeente en precies uitzocht wat er mogelijk was.

Motie

Het begon met een motie, in februari van dit jaar, vertelt Rinze. De PvdA diende deze in namens Natuur en Bijen Tubbergen. “Deze club maakt zich zorgen over de insectenpopulatie in Tubbergen, en de manier waarop de gemeente het groen beheert draagt daar nou niet bepaald aan bij, vonden ze. En de Raad stemde daar unaniem mee in.”

Stageopdracht

Vervolgens moesten ze daar natuurlijk ook wat mee doen. Dat leverde Rinze zijn stageplek op, de student Ecologie kreeg als opdracht om eens uit te zoeken wat er al in de gemeente gebeurde, en waar concrete mogelijkheden lagen voor meer natuur en biodiversiteit. Een kolfje naar zijn hand. “Vlinders en bijen zijn zo belangrijk. Ik woon zelf nogal achteraf, maar ook in landbouwgebied zie je dat er soorten verdwijnen en dat de natuur steeds eenvormiger wordt. Er blijven wel kleine stukjes over, maar zonder verbinding daartussen. En in een dorp of stad speelt dat natuurlijk nog veel meer! Dat gaat me aan het hart.”

Braakliggende hoekjes

“Niet dat er helemaal niets gebeurde in Tubbergen”, vertelt hij. “De gemeente doet al wel wat aan ecologisch bermbeheer. Ik heb precies op een rijtje gezet wat en waar. En ik heb uitgezocht waar meer natuur kon worden aangelegd. Ik vond verschillende braakliggende terreintjes die geen bestemming hebben: hoekjes gemeentegrond en lege kavels. Een aantal aan de rand van het dorp, maar ook dicht bij de dorpskern. Ik heb een plan gemaakt om die in te zaaien met een meerjarig wildebloemenmengsel. Goed voor insecten en daarom ook weer voor vogels.”

Via LinkedIn naar GreenDeal

Rinze presenteerde zijn plan aan de Raad, inclusief een begroting van 12.500 euro en 3000 euro voor het jaarlijkse beheer en onderhoud. Het plan werd met enthousiasme ontvangen. “Dat zette ik op LinkedIn, en vervolgens kreeg ik de tip om die hectares aan te melden voor de Green Deal 1000 hectare stedelijke natuur. Hartstikke leuk natuurlijk, dat ‘mijn’ plan zo onderdeel wordt van iets groters. Ik heb de hectares in Tubbergen meteen aangemeld!”

Tubantia wijdde een artikeltje aan het plan >>