Cursus bijvriendelijk beheer voor gemeenten

Dit najaar zijn er in elke provincie praktijkgerichte cursussen voor gemeenten over het verbeteren van de leefomstandigheden van bijen. Er is oog voor de groenkant: welke planten kies je, hoe creëer je nestgelegenheid en hoe werkt het onderhoud. Daarnaast voor de beleidsmatige kant: de kosten-batenanalyse, de aanpassingen in het bestek en de aanbesteding. Ook is er aandacht voor de vraag hoe je zorgt voor draagvlak onder omwonenden en voor burgerparticipatie.

In de vingers krijgen

De cursussen zijn een initiatief vanuit het project Nederland Zoemt. Doel van het project is te zorgen voor méér voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in heel Nederland. De stad is daar een steeds belangrijke plek voor; alle reden dus om het ‘vak’ in de vingers te krijgen.

https://www.ivn.nl/cursussen/activiteiten/laat-jouw-gemeente-zoemen