Deelname aan de Green Deal

Heeft u recent een locatie met natuurlijk stedelijke groen gerealiseerd, begint u net aan de uitvoering daarvan of ligt er een plan om dit nog in 2018 te realiseren? Meld uw locatie dan aan bij de Green Deal!  We nemen uw project op als inspirerend voorbeeld voor anderen en ondersteunen u met inhoudelijke adviezen of communicatie rond het project.

Welke locaties kunt u aanmelden?

Richtlijnen waaraan alle locaties moeten voldoen die onderdeel kunnen zijn van de 1.000 hectare:

  • Locatie: in of aan de rand van bebouwd gebied (stad en dorp)
  • Omvang: vanaf circa 0,5 hectare
  • Type vegetatie: minimaal 80% inheemse planten
  • Beheer: afgestemd op de mogelijke natuurwaarden
  • Lange termijn beheervisie, geborgd in de organisatie
  • Beschikbaarheid als natuur: minimaal 5 jaar
  • Toegankelijkheid: openbaar toegankelijk
  • Nieuwe ontwikkelde locatie of plek waar door aanpassing inrichting/beheer nadrukkelijk meer natuurwaarden komen
  • Gerealiseerd: uiterlijk in 2018

NB: Altijd ruimte voor eigen oordeel op basis van expert-judgement vanuit de stuurgroep

Gratis advies voor nieuwe stedelijke natuur

Voldoet uw terrein aan de bovenstaande richtlijnen, maar mist u nog kennis of ervaring om aan de slag te gaan? Of wilt u er meer uithalen?  U kunt gratis advies krijgen van het kernteam van de Green Deal. Op de ‘menukaart’ van de Green Deal kunt u kiezen uit twee ‘gerechten’. Het principe is à la carte, dus u heeft ruime keuze.

Download hier de volledige Menukaart Green Deal 1.000 ha nieuwe stedelijke natuur en kies twee ‘gerechten’!

Meld uw hectares aan

Via  het aanmeldformulier meld u snel en makkelijk uw project/hectares aan. We nemen dan vervolgens contact met u op, onder andere om uw keuze uit de menukaart te horen.