Voorbeeld van natuurinclusief bouwen door DS Landschapsarchitecten

Den Haag: slim puntensysteem voor natuurinclusief bouwen

Den Haag gaat als eerste stad in Nederland een puntensysteem invoeren voor groen- en natuurinclusief bouwen. Met het systeem worden ontwikkelaars en architecten op een simpele manier verplicht om groen en natuur in de directe omgeving te bevorderen, met bijvoorbeeld groene daken of muren.

Voor verschillende gebouwen gelden verschillende normen: voor een grootschalig project zijn bijvoorbeeld 16 punten vereist, voor een klein project 5. Met dit puntensysteem kunnen architecten of ontwikkelaars zelf de best passende maatregelen inpassen in hun ontwerp, in plaats dat de gemeente precies voorschrijft welke maatregelen ze waar moeten treffen.

Den Haag stelde samen met Arcadis een lijst op met mogelijke maatregelen voor vier soorten gebieden: historische binnenstad, hoogbouw, woonwijken en bedrijfsterreinen. De maatregelen verschillen per gebied, want elke plek biedt andere kansen om de natuur en groenwaarde te versterken.

Het systeem wordt de komende jaren in fasen ingevoerd, te beginnen in de binnenstad.

Den Haag vroeg in het ontwikkelingstraject van het puntensysteem negen architectenbureaus om een fictief gebouw te ontwerpen met hulp van het puntensysteem. Van de inzendingen maakt de gemeente een magazine [link volgt binnenkort].

Lees meer op www.denhaag.nl

Voorbeeld van natuurinclusief bouwen door DS Landschapsarchitecten