Droogte brengt vlinder naar de stad

Vlinders vinden te weinig voedsel meer in het buitengebied: door de droogte zijn al veel bloemen uit de graslanden verdwenen.  In de stad hebben ze meer kans om nectar en drinken te vinden, in tuinen, bermen en parken.

Daarom zijn er in de steden dit jaar zoveel bijzondere vlinders te zien.  Dat is mooi voor ons mensen, maar het is natuurlijk geen goed signaal. De voorspelling is dat hitte en droogte meer zullen gaan voorkomen in Nederland. Dat is dus extra reden om meer voedselplekken aan te bieden voor vlinders en andere insecten, zoals door de aanleg van vlinderidylles.
En straks alleen nog maar te kiezen voor beheer van bermen door aannemers met het Kleurkeur dat de Vlinderstichting nu ontwikkelt.

Tellingen vlinders

Het aantal vlinders blijft maar dalen: tussen 1992 en 2017 met 43%, zoals is te zien in het landelijk meetnet vlinders van De Vlinderstichting en CBS. Maar afhnakelijk van de weersomstandigheden kunnen het er van jaar tot jaar meer of minder zijn.