Ecodorp Boekel: wijk voor mens én natuur

Toen Ad Vlems uit Boekel 10 jaar terug vader werd, dacht hij: “Als mijn zoon groot is, moet hij nog wel voldoende soorten in de natuur kunnen tegenkomen!” Met zijn vrouw nam hij daarom het initiatief meer ruimte te creëren voor kwetsbare soorten, zoals de dwergvleermuis en dagpauwoog in een nieuwe woonwijk met 30 ecowoningen en veel natuurlijk groen.

Op een stuk grond van 1,9 hectare binnen de bebouwde kom van Boekel startten ze samen met anderen in 2015 met een voedseltuin van 0,7 hectare. In 2018 worden op de andere 1,2 hectare de ecowoningen gebouwd, omringd door groen. Vlems: “‘We leefden in Nederland lang samen met allerlei soorten in onze directe omgeving. Nu niet meer, maar het kan heel goed wel. Dat willen met deze wijk laten zien.” Het type beplanting wordt dan ook bewust gekozen, want kwetsbare soorten moeten zich erin thuis voelen. “Het worden bed & breakfasts voor bijen, vlinders, vogels en vleermuizen”, zegt Vlems.

Ambities

De ambities zijn hoog. De initiatiefnemers hebben hun project aangemeld bij VCA, een internationaal platform voor biodiversiteit. Elk jaar komt een ecoloog de locatie bezoeken en geeft advies hoe de natuurwaarden van het gebied nog verder te vergroten zijn. Houten borden op het land gaan aangeven hoe de ambities vorderen. Want als bijvoorbeeld de gehakkelde aurelia is gearriveerd, of als de rosse metselbij zich vestigt, mag iedereen dat weten!

CO2-negatief bouwen

Het groen in de nieuwe woonwijk is niet alleen goed voor insecten, vogels en andere dieren. Het dient meer groene doelen. Zo kan het ook water opvangen bij hoosbuien en biedt het koelte bij hitte. “Klimaatadaptatie is belangrijk”, aldus Vlems. “En we bouwen de woningen van kalkhennep, een organisch materiaal dat C02 heeft opgeslagen, dus de bouw is niet C02-neutraal maar zelfs C02-negatief.”

Vooruitkomen

Vlems vindt de Green Deal 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur een prachtig initiatief. “Jullie bieden advies en andere zaken aan waarmee projecten vooruit kunnen komen. Wij hebben veel aan het aangeboden advies van de Vlinderstichting over het monitoren van soorten. En extra pr, bijvoorbeeld via Lodewijk Hoekstra, is ook heel welkom. We willen namelijk zoveel mogelijk partijen laten zien dat het kan: natuur dichtbij huis.”

Inspirerende projecten zoals dit in Boekel helpen wij inderdaad graag vooruit! Heeft u ook een project waarmee u nieuwe natuur in stad of dorp realiseert? Meld het dan bij ons aan – dat kan simpel en snel. Samen gaan we voor de 1.000 hectare.

www.ecodorpboekel.nl