Gendringen – Scouting Gendringen plant fruitbomen tegen broeikaseffect

Gendringse scouts planten fruitbomen tegen broeikaseffect

De jongeren van de Scoutinggroep Gendringen, een dorp in de Achterhoek aan de Duitse grens, maken zich grote zorgen over het klimaat van de toekomst, hún toekomst, en komen daarom in actie. In het weekend van 10 en 11 maart, tijdens het NL Doet-weekend, planten de Gendringse scouts zo’n 150 fruitbomen op een braakliggend terrein aan de rand van het dorp. Bomen zetten koolstofdioxide om in zuurstof en hebben daarmee een gunstig effect op het milieu. Bijkomend effect van de fruitbomen is de oogst van het fruit dat helemaal ten goede komt aan de gemeenschap.

Tekst: Scouting Gendringen

Initiatief van de jeugd

“De scouts leerden dat bomen bijdragen aan meer zuurstof in de lucht en kwamen zelf met het idee om bomen aan te planten”, vertelt een trotse André Evers, bestuurslid van Scouting Gendringen. Zelf heeft Scouting Gendringen niet genoeg grond om de bomen op eigen terrein te plaatsen. Het oog viel op braakliggende terreinen binnen de gemeente Oude IJsselstreek. De scouts legden hun plannen voor aan de verantwoordelijke wethouder, die direct enthousiast was. Hij zegde de scouting voor dit jaar een stuk van 10.000 m2 toe voor aanplant.

Biodiversiteit op braakliggende grond

Door een verandering in de wetgeving is het mogelijk om braakliggende stukken grond in te zetten voor projecten als deze. Op het toegewezen perceel, dat oorspronkelijk als bouwgrond bestemd was, wordt waarschijnlijk nooit gebouwd. Mocht dat tegen de verwachting in toch gebeuren, dan kan dat stuk natuur zonder problemen geruimd worden. In de jaren tussen aanplant en (eventuele) ruiming heeft de natuur zich kunnen ontwikkelen en nam de biodiversiteit in de regio toe.

Oogst voor de buurtbewoners

Op het perceel van 1 hectare plant Scouting Gendringen appel-, peren-, pruimen-, kersen-, kastanje- en notenbomen. Daarnaast worden bloembedden ingezaaid en ook vindt een bijenstal onderdak op het perceel. De buurtbewoners kunnen het fruit plukken in de herfst.

Eerste scoutinggroep ter wereld

De Gendringse scouting krijgt hulp van verschillende partijen, zoals Provincie Gelderland, het Waterschap, Wildbeheer, imkers, bedrijven en verenigingen. Naar aanleiding van enkele artikelen in lokale en regionale bladen meldden zich al veel vrijwilligers die willen helpen met de aanplant en het onderhoud van het terrein. Evers: “Naar mijn weten zijn wij de eerste scoutinggroep ter wereld die boomplant op braakliggend terrein oppakt. We hopen dat we veel navolging krijgen in de gemeente, de provincie, Nederland en het liefst ook in de rest van de wereld.”

Jongeren stimuleren om minder CO2 uit te stoten

Scouting Gendringen meldde het project aan bij de Green Deal 1.000 ha nieuwe stedelijke natuur. Dit initiatief roept grondeigenaren, maar ook gemeenten op om natuur dichterbij de mens te brengen door bijvoorbeeld bomen te planten op hun terrein. Scouting Nederland ondersteunt het Gendringse project, maar zat zelf ook niet stil op milieugebied. Samen met het Klimaatverbond en WaterSpaarders ontwikkelde Scouting Nederland de ‘Kinderklimaatdeals’. Met verschillende acties willen zij kinderen en jongeren stimuleren minder CO2 uit te stoten, onder andere door minder lang te douchen. Ook gaan zij binnenkort op bezoek bij bedrijven en gemeenten om hen over te halen bomen te adopteren.

“Met dit project planten we een mooi zaadje en hopelijk groeit die uit tot een grote, wereldwijde oogst”, besluit Evers.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met André Evers, bestuurslid van Scouting Gendringen, het e-mailadres is: greenteam@scoutinggendringen.nl

Lees ook meer over de kinderklimaatdeals en de bomendeal van Scouting Nederland.