Handleiding ‘Het levende gebouw’

Levende gebouwen, dat zijn gebouwen die energieneutraal, klimaatrobuust én natuurinclusief zijn. Na het concept ‘De levende tuin’ komt Branchevereniging VHG nu ook met ‘het levende gebouw’. De uitgebreide handleiding ‘Het levende gebouw’ laat zien hoe groen kan worden toegepast op, aan en in gebouwen. Op 7 mei 2019 overhandigde Egbert Roozen het eerste exemplaar aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad.

Verdichten én vergroenen, het kan!

Vergroenen en verdichten lijkt elkaar te bijten. De VHG-handleiding Het Levende Gebouw handleiding laat zien dat dat niet hoeft. De handleiding is bedoeld om groenprofessionals, opdrachtgevers, architecten, landschapsarchitecten en projectontwikkelaars te helpen en inspireren bij het integraal ontwerpen, bouwen en beheren van levende gebouwen. Ook provincies en gemeenten die aan het begin staan van het proces van (her)ontwikkeling van een locatie kunnen veel hebben aan deze handleiding.

400 voorbeelden uit de praktijk

Het boek bevat 400 gerealiseerde praktijkvoorbeelden met een toelichting, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de praktijk. De voorbeelden zijn gerangschikt op 19 thema’s, zoals water, temperatuur, duurzame materialen, biodiversiteit, of voedsel en bloemen. Om heel gericht de meerwaarden van groen te belichten, is er voor elk type gebruiksfunctie van een gebouw een mindmap toegevoegd. Deze geeft een overzicht van de verschillende meerwaarden van groen.

Het boek kan besteld worden via de VHG-website.
Ook kunt u hier een digitale versie inzien >>

 

Voorbeeld van een mindmap.

 

Egbert Roozen van VHG overhandigt de handleiding ‘Het levende gebouw’ aan Ed Nijpels.