Inrichting en beheer aanpassen voor meer biodiversiteit

Meer biodiversiteit in de stad, dat vraagt om een andere inrichting én om ander beheer om bijvoorbeeld het groen aantrekkelijk te maken voor insecten. Ter inspiratie een overzichtje van de berichten die in de loop van de tijd op deze website verschenen zijn over aanleg en beheer:

Kies een goed maaibeheer

Drie adviezen van de Vlinderstichting voor meer en biodivers groen in de stad, met meer kleur erin: anders maaken (1 of 2 keer per jaar, met afvoer van het maaisel), bloemen inzaaien, delen laten staan bij het maaien.
Lees meer op deze website >> 

Adviezen voor ontwerp, aanleg en beheer

Een overzicht van meer én minder voor de hand liggende adviezen. Zoals: redeneer vanuit de dieren; creëer mogelijkheden om op te warmen, te eten, te schuilen, te paren en te overnachten gedurende het gehele jaar. Of: Doe niets, omdat als een stukje grond of een gebouw even met rust wordt gelaten de natuur het overneemt.
Meer tips voor ontwerp, aanleg en beheer >> 

Natuurvriendelijk beheer in de praktijk

Al in de jaren negentig begon Apeldoorn met verschralingsbeheer en wilde flora: iedere zomer staan de bermen vol wilde bloemen. Ernst Jan Mulderij, vakspecialist groen bij de eenheid Beheer en Onderhoud en al sinds het jaar 2000 werkzaam in het groen in Apeldoorn, vertelt enthousiast maar ook nuchter en realistisch, over de aanpak van Apeldoorn. Ter inspiratie!
Artikel in magazine Natuur in de gemeente >>