Kampen – Trekvaartzone

Een kilometer nieuwe natuur langs nieuwbouwwijk

De gemeente Kampen richt een zone van maar liefst 25 meter bij ruim 1 km tussen de Trekvaart en nieuwbouwwijk ‘Het Meer’ in als ecologisch waardevol gebied. Hier kan straks volop worden gewandeld en gespeeld bij de oude grienden. In een aangrenzende bosgebiedje komt een belevingspad, waar iedereen, ook mensen die gebruik maken van een rolstoel, de natuur van dichtbij kan horen, voelen, proeven.

Aantrekkelijk en biodivers

“Het mooie aan deze zone langs de Trekvaart is dat er veel milieus zijn: droge en natte, hoger en lager gelegen, dat maakt het zo’n aantrekkelijk gebied.”, zegt Hanneke Toes van tlu landschapsarchitecten, die als landschapsarchitect vanuit de gemeente Kampen betrokken is bij de inrichting. “Het biedt veel kansen voor biodiversiteit. Delen van oude sloten worden uitgegraven, zodat een soort als de modderkruiper er terecht kan. Er komen delen met flauwe oevers en stapstenen. De prachtige oude griend is heel zompig, daar leggen we een vlonderpad aan. Het bosgebied aan de overzijde van de Trekvaart was eerder ingericht als productiebos. Nu planten we er een variatie aan inheemse soorten; de bedoeling is ook dat er veel vogels komen. Dat past natuurlijk ook goed bij het belevingspad.”

Structuurplan: hou deze zone vrij

In deze Trekvaartzone, die ligt tussen een landbouwgebied en de stad, staat natuurontwikkeling voorop. In het structuurplan 2030 heeft de gemeente de Trekvaartzone met de groene oevers als hoofdgroenstructuur aangemerkt. Om die reden is hier niet het gebruikelijke concept van ‘wonen aan het water’ gevolgd, maar wordt een langgerekt natuurgebied gerealiseerd waar alle inwoners van Kampen kunnen komen genieten. “We hebben samen met een groep kinderen uit Kampen een hele dag ideeën bedacht en uitgewerkt. Ook is er een groep volwassenen die meedacht en die straks gaat helpen met het beheer van het gebied.”

Veel potentie

Het inrichten van deze zone waar de natuur zich kan gaan ontwikkelen samen met recreatief gebruik, is echt een van de krenten uit de pap van het werk, zegt Hanneke Toes. “Het is maar een smalle strook, en mensen associëren natuurontwikkeling vaak met een rommelig geheel. Doordat we bewoners actief betrekken bij de inrichting en de zone ook gebruikt kan worden om te spelen en wandelen, wordt ze echt onderdeel van de woonomgeving. De zone heeft veel potenties die we zo met deze inrichting goed benutten. Als alles straks ingericht is, is het een mooie groene afronding van de nieuwe woonwijk.”