Kosten en baten van bijvriendelijk beheer op een rij

Is bijvriendelijk beheer duurder dan traditioneel beheer of niet? De brochure ‘Kosten en baten bijvriendelijk beheer’ zet het heel helder op een rij!

De brochure is een uitgave van het Groene Cirkel-project ‘Bijenlandschap’. De auteurs zetten diverse vormen van bijvriendelijk beheer naast het traditionele beheer. Ze gaan in op vier type gebieden: een gazon, ruw grasland, bosplantsoen en oever van watergangen.

Ze presenteren de kosten voor het bijvriendelijk beheren in overzichtelijke schema. En laten met foto’s zien welk eindbeeld bijvriendelijk beheer oplevert. De auteurs geven ook advies over de randvoorwaarden, van het gebruik van de juiste machines tot communicatie met omwonenden.

Kortom: een zeer praktisch boekje voor wie meer ruimte wil maken voor bijen en andere insecten in de stad en omgeving. En daarover met een goed onderbouwd verhaal wil komen.  Het is gratis te downloaden op www.bijenlandschap.nl