Rode Lijst

Meer doen voor bijen, vlinders en andere insecten

Rode Lijst

Wekelijks verschijnt er wel weer een nieuw alarmerend bericht over de stand van de insecten. Wat kunnen we doen om van de stad een aantrekkelijke leefomgeving te maken voor bijen, vlinders en andere insecten? Hieronder een overzicht van de berichten die de laatste tijd op deze website zijn verschenen.

Leg vlinderidylles aan

Vlinderidylles zijn stukken bloemrijk grasland waar insecten van profiteren, een concept van de Vlinderstichting en bijenhoudersvereniging NBV.

 • Waarom? Achtergrondartikel over vlinderidylles
  “Vlinderidylles zijn de ideale crossover tussen burgerparticipatie en natuurlijk beheer van stadsgroen.”
  Lees meer >>
 • Hoe? Tips van Kars Veling van de Vlinderstichting
  Hoe leg je een vlinderidylle aan? Waar moet je rekening mee houden? Kan het overal? Welk mengel werkt het beste? En wat kost het?
  Lees meer >>

Kies een goed maaibeheer

Drie adviezen van de Vlinderstichting voor meer en biodivers groen in de stad, met meer kleur erin:

 1. anders maaken (1 of 2 keer per jaar, met afvoer van het maaisel),
 2. bloemen inzaaien,
 3. delen laten staan bij het maaien.

Lees meer >>

Bijvriendelijk beheer

 • Brochure bijvriendelijk beheer
  De kosten en baten op een rij.
  Lees meer >>
 • Cursussen voor gemeentes
  Nederland Zoemt biedt regelmatig cursussen aan over het verbeteren van de leefomstandigheden van bijen over onder meer kosten-baten, draagvlak creëren, bestek/aanbesteding en onderhoud.
  Lees meer >>

Benut kleine oppervlaktes en wegbermen

Overhoekjes, braakliggende terreintjes en natuurlijk bermen lenen zich perfect voor een insectenvriendelijke inrichting:

 • Tubbergen: van braak naar bloemen
  In Tubbergen is zes hectare aan braakliggende terreintjes zonder duidelijke bestemming ingezaaid met een meerjarig bloemenmengsel. Een student bracht de plekken in kaart en maakte een concreet plan.
  Lees meer >>
 • Sint Anthonis: 27 km aan bloeiende bermen
  Sint Anthonis, een gemeente met veel buitengebied, – en dus veel wegen – richt 50 ha aan bijvriendelijke wegbermen in. Dat doen ze zonder extra kosten voor inrichting en beheer.
  Lees meer >>

Opsteker: het werkt echt!

 • Groene Hart: bijvriendelijke inrichting werkt echt!
  De bloemrijke bermen, ruigten, bloeiende struiken en het insectenvriendelijk maairegime hebben effect, blijkt uit onderzoek (2018) in 12 gebieden in het Groene Hart.
  Lees meer >>