Mooie voorbeelden van samenwerking bewoners-professionals

Green Deal-partners VHG en Stadswerk bundelden mooie voorbeelden van  samenwerking tussen bewoners, gemeenten en groenprofessionals in het boekje ‘Werken aan stedelijke natuur en participatie’. Het eerste exemplaar werd tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte uitgereikt.

Het boekje laat aan de hand van voorbeelden zien hoe grondeigenaren, vertegenwoordigers van kennis- en onderwijsinstellingen, maatschappelijke instellingen en ondernemers op allelei plekken nieuws stedelijke natuur realiseren. Bas Volkers, coördinator cluster Natuurcombinaties bij het Ministerie van LNV nam het eerste exemplaar in ontvangst.  “Het boekje geeft een impuls aan een vervolg als de Green Deal is afgelopen. Zodat de beweging bij maatschappelijke partijen op gang blijft. Ik zal er binnen het ministerie zeker de aandacht op vestigen.” Bas Volkers.