Natuurlijke bestrijden van eikenprocessierups

Het voorjaar komt er aan, en dus ook de nieuwe lichting eikenprocessierupsen. Bestrijden met chemische bestrijdingsmethoden kost veel geld en geeft ook veel schade, want het doodt ook de wél gewenste insecten in de eiken. In Gelderland zijn er enkele pilots om de gevreesde rups te bestrijden op een natuurlijke manier: door speciale kruidenmengsels in te zaaien in de grond onder de eiken.

Jurrien van Deijk van De Vlinderstichting begeleidt de pilots, samen met Heem: “We hebben vorig jaar ingezaaid met meerjarige mengsels. Eind van dit jaar kunnen we de resultaten daarvan zien. De verwachting is dat het helpt: in de landbouw werd al duidelijk dat akkerranden het aantal plaaginsecten kunnen verminderen.”

In de pilot wordt de grond van de bermen deels afgeschraapt. Van Deijk: “Dat is niet altijd nodig, het hangt af van de bodem. Vaak helpt verschralen via maaien en afvoeren al goed om te zorgen voor kruidenrijke bermen. Die zien er ook aantrekkelijk uit voor inwoners, dus dat is, naast de natuurlijke bestrijding, in elk geval al winst.”

Meer informatie vindt u op vlinderstichting.nl/eikenprocessierups