Wethouder Debbie Heesakkers. Foto: Peter Bors Fotografie

Natuur aanleggen op niet voor de hand liggende plekken

Wethouder Debbie Heesakkers. Foto: Peter Bors Fotografie

Groen hoeft niet per se groots. Natuur kan overal; juist de kleine, ‘overgeschoten’ hoekjes, randen, rafels, bermen en braakliggende terreintjes in de stad kunnen heel veel bijdrage aan de biodiversiteit. Tijdelijk of permanent. Hieronder allerlei voorbeelden ter inspiratie. Same geven ze een overzicht geven van de berichten die de laatste tijd op deze website zijn verschenen over minder voor de hand liggende plekken om natuur aan te leggen!

Kleine oppervlaktes

Overhoekjes, braakliggende terreintjes, wegbermen lenen zich perfect voor een insectenvriendelijke inrichting, een vlinderidylle of een tiny forest:

 • Tubbergen: van braak naar bloemen
  In Tubbergen is zes hectare aan braakliggende terreintjes zonder duidelijke bestemming ingezaaid met een meerjarig bloemenmengsel. Een student bracht de plekken in kaart en maakte een concreet plan.
  Lees meer >>
 • Sint Anthonis: 27 km aan bloeiende bermen
  Sint Anthonis, een gemeente met veel buitengebied, – en dus veel wegen – richt 50 ha aan bijvriendelijke wegbermen in. Dat doen ze zonder extra kosten voor inrichting en beheer.
  Lees meer >>
 • Leg een tiny forest aan, op een stuk van 200 x 200 meter
  Liefst vlakbij een school zodat kinderen   boswachter van het tiny forest kunnen worden. Op de website van het IVN is een gratis handboek voor de aanleg van een tiny forest aan te vragen.
  Lees meer >>

Parkeerplaatsen

 • Impressie van NL Greenlabel
  Parkeerplaatsen zijn nou niet de paradepaardjes van stedelijke inrichting, maar ze kunnen een stuk groener en aantrekkelijker. Goed voor natuur én klimaatadaptatie. Zo kan het ook!
  Lees meer >>

Daken

 • Amsterdam: Smartroof 2.0
  Een blauwgroen dak midden in de stad dat meer water vasthoudt en daardoor meer soorten kan huisvesten dan de meer gangbare sedums. Zo draagt een groen dak extra bij aan biodiversiteit.
  Lees meer >>
 • Breda: bushokje zorgt voor groene golf
  In het versteende centrum van Breda siert sinds oktober een ‘groen’ bushokje het straatbeeld: een opvallende promotie voor groene daken. De gemeente hoopt op navolging, want groene daken zetten veel zoden aan de dijk als het gaat om een klimaatbestendig stedelijk milieu.
  Lees meer in magazine Natuur in de gemeente >>

Waterlopen

 • Oudesluis: Polderpark
  In Oudesluis legde de gemeente Schagen samen met bewoners het Polderpark aan, met natuurvriendelijke oevers.
  Lees meer >>
 • Kampen: Trekvaartzone, nieuwe natuur langs een nieuwbouwwijk
  De gemeente Kampen richt een ecologische zone in van maar liefst 25 meter bij ruim 1 km langs de trekvaart. Eens wat anders dan watergerichte woningen.
  Lees meer >>

Braakliggend terrein

 • Stadsnatuurreservaat Rotterdam
  Vlak achter het Natuurhistorisch Museum ligt het eerste stadsnatuurreservaat van Rotterdam. Om bijzondere soorten naar de gebouwde omgeving te lokken? Dat zou mooi zijn! Maar bovenal is het kleine natuurgebied een pleidooi voor spontane natuurontwikkeling in de stad.
  Lees meer in het magazine Natuur in de gemeente >>

Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen kunnen veel betekenen voor natuur en lenen zich goed voor een natuurlijke inrichting. Dat is meteen een visitekaartje voor de bedrijven die er zitten! (Zie ook Bedrijventerreinen natuurvriendelijk inrichten >>)