Gooise Meren – Landgoed Nieuw Cruysbergen

Nieuw landgoed bij Bussum - met ringslang en bosuil

Gemeente Gooise Meren vormt een voormalig Defensieterrein naast een woonwijk in  Bussum, om naar een natuurgebied van 9 hectare: Landgoed Nieuw Cruysbergen. De oude barakken werden afgebroken en de grond gesaneerd.

Hogere natuurwaarden

“We voeren nu het inrichtingsplan uit, dat we met samen met Bosgroep Midden Nederland en bewoners opstelden“, vertelt Ellen Feller, beleidsadviseur Groen bij de gemeente. “Er was al een soort natuurgebied ontstaan, maar de nieuwe inrichting gaat zorgen voor beduidend hogere natuurwaarden. Zo krijgt het opgeschoten bosplantsoen een mantel-zoom vegetatie en door dunning komt er meer licht in. Dat maakt het bos aantrekkelijk voor veel meer soorten. In elk geval voor enkele ‘ambassadeurssoorten’, zoals de bosuil, het oranjetipje en de kleine watersalamander“

Ringslang en vleermuizen

Het wachten is de ringslang, ook een ambassadeurssoort, waarvoor een nieuwe poel is gegraven. Verder zijn er kruidenmengsel ingezaaid om meer bloem- en besdragende soorten te krijgen, die meer insecten, vogels en kleine zoogdieren zullen trekken. En de nieuwe woningen op 2 hectare van het totaal 11 hectare grote terrein, zijn voorzien van vleermuiskasten. Ellen Feller: “Die werden vrijwel gelijk betrokken.”

Fan van de Green Deal

Gemeente Gooise Meren deelt de ambitie van de Green Deal om meer biodiversiteit in en rond de bebouwde kom te realiseren. En om ervoor te zorgen dat mensen natuur dichtbij huis kunnen vinden. “We zijn met nog enkele groene projecten bezig die ook goed in de Green Deal passen. We zullen ze zeker aanmelden als het zover is.”