Over deze Green Deal

Het doel van de Green Deal Nieuwe Stedelijke Natuur was de waarde van het stedelijke groen te vergroten, zowel voor alle inwoners als voor planten en dieren. En om het groen zo in te richten dat steden beter zijn uitgerust voor het nieuwe klimaat. We wilden samen met gemeenten en bedrijven deze sociale en economische waarde van natuurlijk beheerd groen goed op de agenda te zetten – overheden en bij ondernemers.

Stedelijk groen: het kan!

Stip op de horizon was om totaal 1.000 hectare aan deze ‘nieuwe stedelijke natuur’ te bundelen, die overal in Nederland werd of nog wordt ontwikkeld. Dat aantal is niet gehaald, maar alle aangemelde projecten lieten wel heel goed zien dat én hoe het ‘nieuwe stedelijke groen’ te realiseren is. Daarmee hebben we andere partijen willen inspireren om ook hun groen meer natuurlijk te ontwikkelen en beheren.

Advies en inspiratie

De aangemelde projecten hebben we, als daar vraag naar was, voorzien van advies vanuit onze expertises. Over de best passende manieren van groenbeheer, van monitoring of communicatie bijvoorbeeld. We bouwden ook aan een kennisnetwerk via verschillende grote en kleinere bijeenkomsten – zoals op de Vakbeurs Openbare Ruimte en enkele mini-symposia – via brochures, artikelen in vakbladen en een inspiratiemagazine. Samen met Hogeschool Van Hall Larenstein kwam een succesvolle opleiding ‘Ambassadeur Leefbare Stad’ tot stand.

Partners van de Green Deal:

De Green Deal ‘1.000 hectare Nieuwe Stedelijke Natuur’ is een gezamenlijk project van:

De waarde van stedelijk groen

We hebben de waarde van stadsnatuur nog eens op een rij gezet in een infographic.
waarom-stadsnatuur