Pleidooi bij minister BZK voor verduurzamen omgeving

Op 12 september had Lodewijk Hoekstra, een van de initiatiefnemers van de Green Deal, een ontmoeting met minister van Binnenlandse Zaken Kasja Ollongren. Hij hield een vurig pleidooi over de kansen van het meetbaar verduurzamen van de leefomgeving. Hij vroeg vooral aandacht om natuur en ecologie beter mee te nemen in gebiedsontwikkelingen. De minister erkende dat het belang van het integraal benaderen van gebiedsontwikkeling belangrijk is. Het heeft haar aandacht, maar het is ook grote uitdaging is, stelde ze, gelet op de noodzaak van grootschalige woningbouw en het verduurzamen van de woningvoorraad. Het vereist visie en samenwerking tussen alle belanghebbenden. Het ministerie werkt hieraan in o.a. De Nationale Omgevingsvisie en de Omgevingswet. Lodewijk Hoekstra was blij met de oprechte interesse van de minister en gaf aan dat groene sector klaar in elk geval klaar is een bijdrage te leveren aan deze uitdaging! Hij overhandigde de minister ter inspiratie het prachtige boek ‘De Groene Stad’ van Anna Yudina –  Yudina zal op 26 september spreken op de Vakbeurs Openbare Ruimte.