Polderpark in Schagen

Er zijn weer 3,5 hectares Nieuwe Stedelijke Natuur bij! De gemeente Schagen legt het Polderpark aan in het dorp Oudesluis, in nauwe samenwerking met de inwoners. Die wilden graag een plek dichtbij huis waar ze van de natuur kunnen genieten.

Projectleider Cynthia Kootker van de gemeente Schagen is enthousiast over het nieuwe Polderpark dat op dit moment wordt gerealiseerd. “Mijn collega van de afdeling Groen kwam net terug uit het gebied met foto’s van de aanleg van de natuurvriendelijke oevers. Dat gaat heel mooi worden!”

Natuurvriendelijke oevers

Het nieuwe Polderpark sluit goed aan bij het omliggende landschap. “De kenmerkende slotenstructuur van de polder zie je terug in het ontwerp”, vertelt Cynthia Kootker.  “Daarmee is er ruimte om heel veel meters natuurvriendelijke oevers aan te leggen, waar we subsidie voor krijgen van het waterschap. Ook gaan we bloem- en kruidenrijke mengsels inzaaien en veel fruitbomen planten om de biodiversiteit te verhogen. ”

Beloning

De gemeente werkte de afgelopen tijd intensief samen met de bewoners aan het plan voor het park. Cynthia Kootker. “Bijzonder aan Oudesluis is dat de inwoners er echt de schouders onder zetten om er met elkaar iets moois van te maken in het dorp. Tekenend is bijvoorbeeld dat ze aannemers die er aan het werk zijn, op  vrijdagmiddag spontaan wat lekkers brengen. Op veel andere plaatsen zien mensen de aannemer liever zo snel mogelijk verdwijnen.”

Het bestuur van Schagen wil met de aanleg van het Polderpark de zelfredzaamheid van de inwoners belonen. “Oudesluis blijft zo interessant om te wonen en te leven.”

Het Polderpark in Oudesluis kan zo mooi worden dankzij een financiële bijdrage van het regionale samenwerkingsprogramma De Kop Werkt en een subsidie van Landschap Noord-Holland voor de fruitbomen.