Rode Lijst

Rode Lijst van Vlindersoorten vraagt om actie

Green Deal partner De Vlinderstichting en het Ministerie van LNV hebben zaterdag 2 maart de nieuwe Rode Lijst Dagvlinders gepresenteerd tijdens de Landelijke Dag van De Vlinderstichting. Op deze lijst, die elke tien jaar door het Rijk wordt herzien, staan vlinders die nu bedreigd zijn of in die categorie dreigen te belanden, en dat zijn er veel.

Bedreiging en achteruitgang

De Rode Lijst toont aan dat 47 dagvlindersoorten (62%) in Nederland bedreigd zijn, waaronder vijftien soorten die in Nederland verdwenen zijn. Ook de 29 soorten die niet bedreigd zijn hebben het zwaar. Hoewel deze soorten nog algemeen in Nederland voorkomen, zijn deze vlindersoorten in dichtheid sterk afgenomen, tussen 1950 en 2017 zeker 82%. De voornaamste oorzaak van deze achteruitgang is industriële landbouw, waar mestgift, diepe ontwatering, monoculturen, het gebruik van pesticiden en landbewerking het gebied onbruikbaar maken voor vlinders.

Een positieve noot

Hoewel de verhouding bedreigde vlinders ongeveer gelijk is gebleven ten opzichte van 2006, is er ook goed nieuws: het gaat beter met de bosvlinders in Nederland. Sommige soorten, zoals keizersmantel, iepenpage en grote weerschijnvlinder, zijn zelfs van de Rode Lijst afgekomen. Dit komt onder andere door de veroudering van het bos en het aanplanten van structuurrijke bosranden en paden door beheerders.

Wat kunnen we doen?

Wil jij helpen het aantal bedreigde dagvlindersoorten terug te dringen? Op onze website hebben we een aantal adviezen op een rij gezet om meer biodiversiteit te creëren. Hopelijk brengt de Rode Lijst over tien jaar dan beter nieuws.