Sint Anthonis – Wegbermen inrichten voor de bij

Sint Anthonis vecht tegen bijensterfte

De gemeente Sint Anthonis springt samen met Boxtel, Eersel en Oirschot op de bres voor de bij. Zij verschralen 27 kilometer aan wegbermen en zaaien die in om de leefbaarheid voor bijen te bevorderen. Samen is dat meer dan 50 hectare die is aangemeld voor de Green Deal 1.000 ha nieuwe stedelijke natuur!

Waarom bijen?

Wethouder Ingrid Voncken: “Bijen zijn van onschatbare waarde voor de natuur, onder meer vanwege de biodiversiteit. Helaas is bijensterfte een steeds groter probleem. Daarom is het belangrijk ervoor te zorgen dat bijen een goede leefomgeving hebben. Gemeenten met veel buitengebied hebben een unieke kans om hier een bijdrage aan te leveren. Met dit project heeft Sint Anthonis die kans met beide handen aangegrepen.”

Positieve effecten

Dit project bevordert de biodiversiteit en natuurwaarde. Daarbij levert het ook positieve effecten voor bestuivers en natuurlijke vijanden van schadelijke dieren zoals de eikenprocessierups op. Al met al levert dit een wezenlijke bijdrage aan meer aantrekkelijke bermen voor inwoners en recreanten.

Dit project is dus een grote stap in de goede richting maar goed voor de bijen zorgen gaat volgens De IVN –voorzitter Hent Baltusseneen een stapje verder: “Daarvoor moet je naar de hele biotoop of leefomgeving kijken. Ook moet je daarvoor het gebruik van pesticiden in land- en tuinbouw en bij bermbeheerders terugdringen.”

Meerdere partners en financiering

Dit project wordt bekostigd door het samenvoegen van diverse projecten en reguliere werkzaamheden. Hierdoor brengt het geen extra kosten voor de gemeente met zich mee. Andere projectpartners zijn de Agrarische Natuurvereniging Sint Anthonis, ZLTO, het IVN en Wageningen University & Research. Ook Waterschap Aa en Maas wordt betrokken bij het project, dat voor de helft wordt gesubsidieerd door de Provincie Noord-Brabant.

Meer informatie over het project kunt u hier vinden.