Handleiding ‘Het levende gebouw’

Levende gebouwen, dat zijn gebouwen die energieneutraal, klimaatrobuust én natuurinclusief zijn. In een uitgebreide handleiding laat branchevereniging VHG zien hoe groen kan worden toegepast op, aan en in gebouwen. Op 7 mei 2019 overhandigde Egbert Roozen het eerste exemplaar aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad.


Nieuwe Handreiking Natuurdaken

Op 28 maart presenteerden de partners achter de Green Deal Groene Daken een nieuwe Handreiking Natuurdaken.

landje van alles
Project Landje van Niets

Green Deal aanmelding Landje van Niets wordt Landje van Alles

In 2018 sloegen bewoners van de wijk De Vijfhoek in Deventer de handen ineen om het verlaten Landje van Niets […]


Oudegracht, Utrecht. Foto: Henry Kuppen.

i-Tree berekent wat bomen in de stad écht waard zijn

Het model i-Tree Nederland berekent wat bomen écht bijdragen aan CO2-vastlegging, luchtzuivering en waterafvang, en wat dat waard is in euro’s. Het model is op 14 februari 2019 gelanceerd.


Bushokje als promotie voor groene daken

In het centrum van Breda staat sinds oktober een groen bushokje, als promotie voor de gemeentelijke subsidie voor groene daken.


Natuurlijke inrichting maakt de Hessenpoort extra aantrekkelijk

De ondernemingsvereniging van het bedrijventerrein Hessenpoort gaf in 2018 een flinke impuls aan hun terrein: ze richtte nog onverkochte kavels, bermen en waterpartijen op een natuurlijke manier in.


Ecodorp Boekel: wijk voor mens én natuur

Toen Ad Vlems uit Boekel 10 jaar terug vader werd, dacht hij: “Als mijn zoon groot is, moet hij nog wel voldoende soorten in de natuur kunnen tegenkomen!” Met zijn vrouw nam hij daarom het initiatief meer ruimte te creëren voor kwetsbare soorten, zoals de dwergvleermuis en dagpauwoog in een nieuwe woonwijk met 30 ecowoningen en veel natuurlijk groen.


Polderpark in Schagen

Er zijn weer 3,5 hectares Nieuwe Stedelijke Natuur bij! De gemeente Schagen legt het Polderpark aan in het dorp Oudesluis, in nauwe samenwerking met de inwoners. Die wilden graag een plek dichtbij huis waar ze van de natuur kunnen genieten.