Foto: RD

Opiniestuk: Groeninclusief bouwen moet in een stroomversnelling komen

Bestuurders, architecten, projectontwikkelaars, ecologen, landschapsontwerpers en hoveniers, sla de handen ineen. Zo begon de oproep van Egbert Roozen en Lodewijk […]


Natuurinclusief bouwen

Meer natuur in de stad, dat hoeft niet alleen tússen de gebouwen. Ook gebouwen zelf kunnen, met slimme aanpassingen, een […]


Handleiding ‘Het levende gebouw’

Levende gebouwen, dat zijn gebouwen die energieneutraal, klimaatrobuust én natuurinclusief zijn. In een uitgebreide handleiding laat branchevereniging VHG zien hoe groen kan worden toegepast op, aan en in gebouwen. Op 7 mei 2019 overhandigde Egbert Roozen het eerste exemplaar aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad.


Biodivers schuurtje. Eén van de ontwerpen uit het magazine De stad natuurlijk.

Inspiratiemagazine Natuurinclusief bouwen

Het magazine De stad natuurlijk – Natuurinclusief bouwen in Den Haag laat negen bijzondere natuurinclusieve ontwerpen zien. De gemeente vroeg  […]


Voorbeeld van natuurinclusief bouwen door DS Landschapsarchitecten

Den Haag: slim puntensysteem voor natuurinclusief bouwen

Den Haag gaat als eerste stad in Nederland een puntensysteem invoeren voor groen- en natuurinclusief bouwen.


Nieuwe Handreiking Natuurdaken

Op 28 maart presenteerden de partners achter de Green Deal Groene Daken een nieuwe Handreiking Natuurdaken.