Thema’s

Adviezen uit de praktijk

 

Het belang van groen voor steden is inmiddels klip en klaar: studie na studie toont aan dat groen van groot belang voor de leefbaarheid. Ook wordt de stad steeds belangrijker voor soorten die hun leefgebied in het buitengebied verliezen: insecten, vogels, kleine zoogdieren en allerlei planten. Tot slot speelt het groen in de stad een cruciale rol bij het opvangen van de gevolgen van het veranderende  klimaat.

Over de thema’s biodiversiteit, klimaatadaptatie en natuur dichtbij is al veel informatie te vinden. Wij geven hier voor elk onderwerp enkele adviezen uit de praktijk. Om u te helpen bij de planvorming, de aanleg en het beheer van uw hectares nieuwe stedelijke natuur.