Meer biodiversiteit creëren

 

De stad is steeds belangrijker voor het overleven van dieren: insecten, vogels, kleine zoogdieren. Met een goed ontwerp en beheer is de waarde van groen voor de biodiversiteit snel te vergroten.

Adviezen voor ontwerp

 • Laat het landschap/ de landschappelijke kwaliteiten leidend zijn in het ontwerp, ga uit van de bestaande (groene) elementen; sluit bijvoorbeeld aan op de planten en bomen in de omgeving.
 • Ken dubbelfuncties toe aan ontwerpingrepen, zoals een toegevoegde waarde voor de natuur en voor de mens (beleving, recreatie en gezondheid). 
 • Redeneer vanuit de dieren en insecten: creëer mogelijkheden om op te warmen, te eten, te schuilen, te paren, te overnachten gedurende het gehele jaar.
 • Varieer in beplanting want daarmee vergroot je de aantrekkelijkheid van een plek voor een groter aantal dieren/ insecten. Gevarieerde beplanting is ook minder gevoelig voor ziektes.
 • Stuur op micro-organismen en spoorelementen.
 • Laat het ontwerp toetsen door een ecologisch bureau (quick scan): dat kan veel schelen in resultaat! 

Adviezen voor de aanleg

 • Verstoor zo min mogelijk de bodem, want de bodem is de basis.
 • Kies voor inheems plantgoed, daar hebben insecten en vogels het meeste aan.
 • Gebruik een bestaand mengsel van een deskundige leverancier bedrijf, dat is vaak al goed uitgedacht, dus de kans op slagen is het groots.

Adviezen voor beheer

 • Zorg voor minimaal ‘hooilandbeheer’  met 2 x maaien en afvoeren. Een plek met een redelijke uitgangspositie (bijvoorbeeld een weinig bemest gazon) krijgt dan na twee jaar al meer kleur: pinksterbloem, knoopkruid, rolklaver en vele andere bloemen.
 • Nog beter is  het sinus beheer, waarbij bij het maaien afwisselend delen blijven staan. Hier kunnen eitjes, rupsen, en volwassen insecten veilig de winter doorkomen.

TIP

Processierups op natuurlijke manier bestrijden

Voor bestrijding van de eikenprocessierups zijn vaak chemicaliën bij nodig of machines. In Noord-Brabant en Gelderland zijn experimenten uitgevoerd met een natuurlijke manier van bestrijding via kruidenrijke vegetaties in de bermen. Die kunnen onderdak bieden aan de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Er zijn inmiddels speciale zaadmengsels ontwikkeld met veel scherm- en vlinderbloemige soorten; die vormen de voedingsbron voor de natuurlijke vijanden.

Polderpark in Schagen

Er zijn weer 3,5 hectares Nieuwe Stedelijke Natuur bij! De gemeente Schagen legt het Polderpark aan in het dorp Oudesluis, in nauwe samenwerking...