Natuur dichtbij mensen brengen

 

Uit elk leefbaarheidsonderzoek van wijken en buurten blijkt het: inwoners hechten sterk aan groen in hun buurt. Enkele adviezen voor wie natuurlijk beheerd groen dichtbij mensen wil brengen.

Adviezen voor ontwerp

  • Ga over het ontwerp altijd in gesprek met bewoners. Maak duidelijk welk beeld ze kunnen verwachten bij natuurlijker beheerd groen. Bloemrijk grasland bijvoorbeeld, zal een deel van het jaar prachtig kleuren, maar een deel van het jaar rommeliger ogen dan mensen gewend zijn. Maar juist daarvan profiteren insecten, vogels en andere soorten.
  • Hoog in de top van kritische bewonersvragen over natuurlijk groen: trekt het zwerfvuil, hondenpoep of zwerfjongeren aan? Geef aandacht aan deze zorg. Over hondenpoep: laat iedereen van het groen genieten, ook hondenbezitters. Dat weegt in principe op tegen de vermesting door hondenpoep van het groen. Wijs wel op de opruimplicht en licht die toe.

Adviezen worden binnenkort aangevuld!  

Adviezen voor aanleg

 

Adviezen voor beheer

TIP

...........