Brochures, tips en cursussen voor gemeenten

Er wordt aardig aan de weg getimmerd als het gaat om meer natuur en biodiversiteit binnen de gemeente. Die kennis wordt ook gedeeld; in boekjes en brochures, op websites en in cursussen. Hier een overzichtje van wat wij op deze website de afgelopen tijd verzameld hebben, en waar gemeentes hun voordeel mee kunnen doen.

Tips voor samenwerking tussen bewoners en professionals

VHG en Stadswerk hebben het boekje ‘Werken aan stedelijke natuur en participatie uitgebracht’.
Lees meer >>

i-Tree Eco: concreet inzicht in de groene baten van bomen

Het rapport ‘De baten van bomen’ van Platform i-Tree Nederland laat zien hoe je kunt berekenen wat bomen nou écht bijdragen aan groene baten, zoals luchtzuivering, koeling, wateroverlast en CO2-vastlegging. Ook in euro’s.

Tien tips voor politici van Natuurmonumenten en VHG

Iedereen wil wel meer groen, maar de uitvoering blijft weerbarstig. Natuurmonumenten en VHG stelden een manifest op met tien tips voor politici, voor een groene gemeente.
Lees meer >>

Cursussen bijvriendelijk beheer

Nederland Zoemt biedt regelmatig cursussen aan over het verbeteren van de leefomstandigheden van bijen over onder meer kosten-baten, draagvlak creëren, bestek/aanbesteding en onderhoud.
Lees meer >>

Platform natuur in de gemeente

is speciaal bedoeld voor het uitwisselen van kennis en goede praktijken. Vanuit het platform worden regelmatig minisymposia georgaiseerd, en een aantal keer per jaar verschijnt het gratis online magazine ‘Natuur in de gemeente’, verhalen, voorbeelden, oproepen en dilemma’s uit de praktijk.
Lees meer op natuurindegemeente.nl >>