Via ecologisch bermbeheer eikenprocessierups te lijf: eerste aanwijzingen voor succes

Bestrijders van de eikenprocessierups draaien overuren: door het warme voorjaar zorgt de processierups veel vroeger voor overlast  dan anders. Ondertussen kijkt de Vlinderstichting naar de eerste resultaten van een proef met ecologisch bermbeheer om de  eikenprocessierups te bestrijden.

De proef wordt uitgevoerd in de bermen van de provincie Gelderland en van de gemeenten Heerde, Renkum en Rheden.

Sluipwesten in buurt van rupsnesten
Projectleider bij de Vlinderstichting Jurriën van Deijck trof bij veldonderzoek meerdere sluipvliegen  in de buurt van nesten van de eikenprocessierups aan. “Sluipvliegen, sluipwespen, kevers, wantsen, zweefvliegen, gaasvliegen en mieren zijn de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups.”

Weer een eikenpage
Gangbare biologische bestrijdingsmiddelen met bacteriën zorgen ook dat andere rupsen worden gegeten die in of rond eiken leven. Zoals van de eikenpage. Van Deijk: “Of het toeval is weet ik niet, maar ik zag vandaag in een stukje proefberm voor het eerst sinds tijden weer een eikenpage.’

Lees het hele artikel in de nieuwsbrief ‘Gederland Leeft’