Bijvriendelijk inrichten sorteert effect in delen Groene Hart

Positief nieuws over de bij: in Het Land van Wijk en Wouden, in de regio Leiden, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer is de bij bezig met een (voorzichtig) herstel. Dat blijkt uit een vergelijking van cijfers van 2015 en 2018. In de regio zijn veel locaties bij-vriendelijker gemaakt, zoals door het inzaaien van bloemrijke bermen, aanleg van ruigten, aanplant van bloeiende struiken en een insectenvriendelijk maairegime.
Dit soort maatregelen sorteren dus effect, constateren onderzoekers van EIS Kenniscentrum Insecten. Het aantal soorten bijen is beduidend groter geworden en soorten worden op steeds meer plekken aangetroffen.

Bekijk het onderzoeksrapport waarin de onderzoekers verslag doen van metingen in 12 gebieden. Die gebieden deel uit van het Groene Cirkel Bijenlandschap.