Foto: RD

Opiniestuk: Groeninclusief bouwen moet in een stroomversnelling komen

Bestuurders, architecten, projectontwikkelaars, ecologen, landschapsontwerpers en hoveniers, sla de handen ineen. Zo begon de oproep van Egbert Roozen en Lodewijk […]


Handleiding ‘Het levende gebouw’

Levende gebouwen, dat zijn gebouwen die energieneutraal, klimaatrobuust én natuurinclusief zijn. In een uitgebreide handleiding laat branchevereniging VHG zien hoe groen kan worden toegepast op, aan en in gebouwen. Op 7 mei 2019 overhandigde Egbert Roozen het eerste exemplaar aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad.


Biodivers schuurtje. Eén van de ontwerpen uit het magazine De stad natuurlijk.

Inspiratiemagazine Natuurinclusief bouwen

Het magazine De stad natuurlijk – Natuurinclusief bouwen in Den Haag laat negen bijzondere natuurinclusieve ontwerpen zien. De gemeente vroeg  […]


Voorbeeld van natuurinclusief bouwen door DS Landschapsarchitecten

Den Haag: slim puntensysteem voor natuurinclusief bouwen

Den Haag gaat als eerste stad in Nederland een puntensysteem invoeren voor groen- en natuurinclusief bouwen.


Nieuwe Handreiking Natuurdaken

Op 28 maart presenteerden de partners achter de Green Deal Groene Daken een nieuwe Handreiking Natuurdaken.

landje van alles
Project Landje van Niets

Green Deal aanmelding Landje van Niets wordt Landje van Alles

In 2018 sloegen bewoners van de wijk De Vijfhoek in Deventer de handen ineen om het verlaten Landje van Niets […]

Rode Lijst

Rode Lijst van Vlindersoorten vraagt om actie

Green Deal partner De Vlinderstichting en het Ministerie van LNV hebben zaterdag 2 maart de nieuwe Rode Lijst Dagvlinders gepresenteerd […]


Oudegracht, Utrecht. Foto: Henry Kuppen.

i-Tree berekent wat bomen in de stad écht waard zijn

Het model i-Tree Nederland berekent wat bomen écht bijdragen aan CO2-vastlegging, luchtzuivering en waterafvang, en wat dat waard is in euro’s. Het model is op 14 februari 2019 gelanceerd.


Bushokje als promotie voor groene daken

In het centrum van Breda staat sinds oktober een groen bushokje, als promotie voor de gemeentelijke subsidie voor groene daken.


Stadsnatuurreservaat Rotterdam

In Rotterdam ligt achter het Natuurhistorisch museum een stadsnatuurreservaat: een braakliggend terrein waar zich spontaan natuur kan ontwikkelen.