Home 2019

 

Het groen in onze steden en dorpen kan ánders dan we lang gewend waren: biodiverser, klimaatadaptiever en aantrekkelijker voor jong en oud.

De Green Deal 1.000 hectare Nieuwe Stedelijke Natuur verzamelde veel kennis en ervaringen over dit 'nieuwe groen'. Daarmee helpen we u als gemeente, ondernemer of bewoner graag op weg in uw groene praktijk. U vindt hier adviezen, onderzoeksresultaten, handreikingen en natuurlijk veel mooie voorbeelden uit heel Nederland.

MEER NATUUR IN DE STAD REALISEREN? ZO KAN HET

PRAKTIJKVOORBEELDEN