Tilburg – Geofoxx gaat voor biodiverse bermen

Geofoxx gaat voor biodiverse bermen

Welkom op bedrijventerrein Loven in Tilburg: lange rechte wegen, strakgemaaide bermen met bomen erin. Groen is het wel, maar ook saai, en voor de biodiversiteit doet dit groen niet veel. De uitstraling kan een stuk beter, vond Milieuadviesbureau Geofoxx, dat er gevestigd is. Want dat dat grote voordelen heeft voor milieu en natuur weten zij als geen ander!

Uitstraling en biodiversiteit

De gemeente Tilburg was blij met dit initiatief van Geofoxx voor meer beleving en biodiversiteit op het bedrijventerrein. Het sluit goed aan bij hun beleid om de ecologische structuren in de stad uit te breiden en te verbeteren, om zo de ‘grijze’ plekken in de stad te overbruggen. Dat heeft allerlei voordelen: insecten en dieren kunnen zich zo makkelijker van de ene naar de andere plek verplaatsen. Natuur zorgt voor buffering van hitte en neerslag. Én het is goed voor de gezondheid van mensen.

Er is een pilotplan opgesteld, in goed overleg met groenbeheerder Dolmans Landscaping, zaadleverancier Cruydt-Hoeck en diverse ‘buurbedrijven’ op Loven. Ruim 1 hectare wegberm wordt binnenkort omgezet van intensief beheerd gras naar een extensief beheerde bloemen. De berm wordt zo een corridor en leefgebied voor inheemse flora, bijen, vlinders en vogels. Een mooi waarin alle belangen goed vertegenwoordigd zijn en kennis van voorgaande ervaringenén van partners goed wordt benut. Geofoxx is daarbij echt een katalysator geweest.

Green Deal

Tilburg wordt omringd door natuurgebieden. Dit plan sluit mooi aan bij de wens om de natuur ook meer in de stad te brengen .Het initiatief past daarbij goed bij Green Deal 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur.

Als de berm bloeit is dat niet het eindpunt, want het natuurlijk ook leuk én nuttig om de effecten voor biodiversiteit te monitoren, bijvoorbeeld door een vlindertelling. Wie weet krijgt het een vervolg en bloeien er binnenkort nog veel meer bermen langs de wegen in Loven én andere industrieterreinen.