Noord-Brabant speelt belangrijke rol bij nieuwe stedelijke natuur

Binnen de provincie Noord-Brabant is veel aandacht voor stedelijke natuur. Een groot deel van de aanmeldingen voor de Green Deal 1.000 ha nieuwe stedelijke natuur komt ook uit deze provincie. Prisca van der Wal van NL Greenlabel interviewde gedeputeerde Johan van den Hout over de rol van de provincie in de Green Deal en de plannen voor de toekomst!

Allereerst meneer Van den Hout, waarom vindt de provincie Noord-Brabant deze Green Deal belangrijk?

In ons provinciale Milieu en Waterplan hebben we de ambitie uitgesproken samen te werken aan slimme gezonde steden en ommeland. Meer groen in de stad is belangrijk. Bomen, struiken en planten in en rondom steden en dorpen dragen bij aan een goede luchtkwaliteit en zorgen voor verkoeling. Ze zorgen er ook voor dat de grond langer water kan vasthouden na hevige regenval. Groene steden zijn daarmee veel beter aangepast aan de extreme buien en hitte die gepaard gaan met de klimaatverandering. Op dit moment zijn we ook aan het kijken hoe we mensen kunnen uitnodigen om meer te bewegen en de gezonde keus de makkelijke keus te laten zijn. Duidelijk is dat bewoners een groene omgeving aantrekkelijk vinden en er is steeds meer bewijs dat het ook bijdraagt aan het welzijn en geluk van mensen.

En hoe draagt dit project dan bij aan het vergroten van de biodiversiteit? Wordt de Green Deal ook aangesloten op het Natuurnetwerk Nederland?

Het mooie is dat al de natuur in en om de stad niet alleen geliefd is bij en waardevol is voor inwoners maar ook van waarde is voor de biodiversiteit. Veel vlinders, bijen maar ook bijvoorbeeld vleermuizen zijn erbij gebaat.

Met hoeveel hectares doen de Brabantse gemeenten mee? Wat is de rol van de provincie hierbij?

De Brabantse gemeenten doen op dit moment met ruim 60 hectares en 27 kilometer bloemrijke wegbermen mee. We werken samen met partijen als gemeenten, waterbeheerders en terrein beherende organisaties en dragen bij om sneller gezonde klimaatbestendige groene steden te realiseren. Steden als schakels binnen het Natuurnetwerk is daar een mooi voorbeeld van.

Steden als schakels in het natuurnetwerk – hoe is samenwerking met deze partijen tot stand gekomen? Met welk idee hebben provincie Noord-Brabant en ‘the big 5’ ervoor gekozen om de natuur naar de stad toe te willen trekken?

De vijf grote steden in Brabant werken al jaren samen met vele andere partijen aan ontwikkeling van natuur in en rondom de steden. In het stedelijk gebied van Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Helmond is groen in de brede zin van het woord (stadsecologie, klimaatadaptatie en biodiversiteit) een integraal onderdeel geworden van ruimtelijke ontwikkelingen. Het mooie daarvan is dat de natuur in de steden onlosmakelijk onderdeel is geworden van het Natuurnetwerk Brabant. De samenwerking tussen de provincie en de gemeenten laat zien dat steden geen barrières meer zijn voor de natuur maar juist een waardevolle schakel vormen tussen de gebieden. Steden krijgen zo de kans om in samenwerking met omliggende gemeenten, inwoners en bedrijven te investeren in de natuur en de natuur tot in het hart van de samenleving te trekken.

Welke doelstelling ligt achter het vergroenen van bermbeheer binnen provincie Noord-Brabant?

Ecologisch bermbeheer is, mede vanwege de intensivering van de landbouw, van groot belang voor de wilde bij, die zorgdraagt voor de bestuiving van de (landbouw)gewassen. In Brabant is het totale oppervlak aan wegbermen vergelijkbaar met het oppervlak van het totale natuurnetwerk, juist de bermen bieden ook mooie verbindingen tussen gebieden. De ecologische bermen zijn veel bloemrijker en iedereen vindt dat mooi. Ook het grote netwerk aan vrijwilligers, die de bijen en vlinders monitoren, draagt bij aan draagvlak. De winst zit in het beheer van de bermen, niet in de inrichting. Het mooie is dat gemeenten als bijvoorbeeld Eersel laten zien dat ze de helft van hun bermen tegen gelijkblijvende kosten ecologisch kunnen beheren door samen te werken met andere vijf gemeenten, provincie en veel vrijwilligers als Food4bees en IVN.
De provincie beheert haar bermen al enkele jaren ecologisch en we zijn momenteel aan het kijken waar nog kansen liggen om de biodiversiteit te versterken. We zijn ook hartstikke trots op de Brabantse gemeenten die volop ervaring opdoen met ecologisch bermbeheer en deze informatie ook willen delen.

De Green Deal 1.000 ha nieuwe stedelijke natuur is erg blij met deelname van provincie Noord-Brabant en willen meneer Van den Hout bedanken voor het interview.