Studenten brengen advies uit over ecologisch beheer

Een groep studenten van Wageningen UR onderzoekt de kansen voor meer ecologisch beheer in Wageningen. De lokale groenorganisatie Mooi Wageningen vroeg hen in het kader van de Green Deal wetenschappelijke kennis toe te passen in de praktijk.

De studenten gaan enkele locaties in de stad onderzoeken waar ecologisch beheer veel profijt kan oplevert voor planten, dieren én bewoners. Wageningen is een van de gemeenten met de hoogste biodiversiteit in Nederland. Elk jaar worden ruim 3000 verschillende soorten waargenomen. Veel ervan zitten in het bebouwd gebied en zijn afhankelijk van de inrichting en het beheer van tuinen en het openbaar groen.

Verbeteren en afstemmen

De studenten bekijken welke maatregelen nodig zijn om het stadse leefgebied van deze soorten te verbeteren. Welke initiatieven zijn er daar al voor, en zijn die goed op elkaar af te stemmen? Ze kijken ook hoe bewoners en bedrijven geïnformeerd en overtuigd kunnen worden om mee te doen met aanleg en beheer. Oók op de lange termijn.

De groep studenten zal adviezen uitbrengen waar zowel de gemeente als Wageningse burgers direct mee aan de slag kunnen. De gemeente Wageningen werkt mee aan het onderzoek en kijkt uit naar de resultaten. Die worden eind mei verwacht.