Zuid-Holland crëert idylles voor meer vlinders en bijen in de stad

Zuid-Holland wilt dertig extra idylles aanleggen. Dit zijn plekken in de stad en de stadsrand , speciaal geschikt voor vlinders en bijen.

Van landelijk naar stedelijk gebied

Door steeds intensievere landbouw en maaibeheer van bermen in het landelijk gebied lijden vlinders en bijen onder lange periodes zonder bloemen en dus ook zonder nectar. Daarbij zijn vlinders, maar vooral bijen belangrijke bestuivers van ons eten en zonder hen hebben wij een groot probleem. Het liefst willen we dat het boerenland weer kleurrijk en bloemrijk wordt, maar dat zien we op korte termijn helaas niet gebeuren. Laten we daarom kansen creëren voor vlinders en bijen in stedelijk openbaar groen. Door het aanleggen en goed beheren van bloemrijk grasland in bermen en parken kan prima leefgebied ontstaan voor vlinders en bijen.

Rol en belang mensen

Bewoners kunnen een belangrijke rol spelen bij idylles. Zij kunnen actief betrokken worden bij de plannen, uitvoering, beheer en monitoring. Het moeten plekken zijn niet alleen ín, maar ook ván de wijk. Behalve bewoners kunnen ook afdelingen van IVN, KNNV, imkerverenigingen, tuinenclubs, scholen en zorgcentra betrokken worden.

Daarbij draagt een idylle ook goed bij aan de leefbaarheid van stedelijke gebieden. Want wie geniet er nou niet van al die mooie gekleurde bloemen, vlinders en bijen? Een groene, kleurrijke omgeving vermindert stress en verzuim

Zuid-Holland gaat meedoen met de Green Deal!

De idylles in Zuid-Holland passen perfect binnen de ‘Green Deal 1.000 ha nieuwe stedelijke natuur’. Zodra ze plek hebben voor de idylles gaan ze hectares aanmelden op www.nieuwestedelijkenatuur.nl. In ruil daarvoor krijgt de provincie gratis advies vanuit onze menukaart, om zo de idylles nog beter te realiseren. Ook helpt Zuid-Holland daarmee andere provincies en gemeentes te inspireren om meer met nieuwe stedelijke natuur te doen.

Meer informatie over over de aanleg van dertig nieuwe Idylles in de provincie Zuid-Holland is terug te vinden op Nature Today.

Tekst: Jeffrey Damen, beeldmateriaal: Kars Veling