Apeldoorn – ROC Aventus

Groene uitloop voor ROC Aventus

Ontwerp en realiseer een beleefbare, groene uitloop voor onze school. Dat was de opdracht voor de Koninklijke Ginkel Groep op het terrein van Aventus, een ROC in Apeldoorn. Het resultaat: een fraai, ecologisch getoetst ontwerp dat deze winter wordt aangelegd!

Naast ROC Aventus aan de Musschenbroekstraat in Apeldoorn lag een braakliggend stuk grond. Op deze locatie stond eerder een oud schoolgebouw. Op een deel van het terrein is inmiddels een sporthal gerealiseerd, maar een ander deel lag nog te wachten op een nieuwe functie. En wat is er nou een mooiere invulling dan een duurzame tuin van 8000 m2 als uitloop voor de school!

Planten en bomen uit de buurt.

De Koninklijke Ginkel groep ging samen met tuin- en landschapsarchitecten Hager en Huigens aan de slag met een ontwerp. Planten en bomen uit de buurt, of wel gebiedseigen vegetaties, vormen de basis van de tuin. Door gebruik te maken van de plantensoorten die van nature in de regio voorkomen sluit de tuin mooi aan op de omgeving. Er is een combinatie gebruikt van ‘Heem en bollen’ een zadenmengsel voor inheemse planten en bloembollen. Zo wordt de biodiversiteitswaarde vergroot en de seizoensbeleving versterkt.(Heem is ook een van de ambassadeurs van de Green Deal 1.000 Ha Nieuwe Stedelijke Natuur)

Bij de aanleg van verschillende bossages was het naastgelegen park  een inspiratiebron: bij de keuze voor de boomsoorten is rekening gehouden met de boomsoorten die daar voorkomen om zo een overloop te creëren tussen het park en de tuin.

De aanleg wordt gedaan in de winter van 2017 en is in volle gang.

Meer biodiversiteit

Naast de gebiedseigen vegetaties is ook aan de dieren gedacht. Een insectenhotel gaat onderdak bieden aan bijvoorbeeld solitaire bijen, er wordt een poel gegraven en er worden takkenrillen aangelegd. Dit zijn gestapelde takken die een dienen als schuilplaats voor kleine dieren of als nestplaats voor vogels.

Ecologische ‘puntjes op de i’

Om zeker te weten dat de tuin ecologisch echt goed in elkaar zit, heeft ecologisch adviesbureau Buiting Advies nog een keer een check op het ontwerp uitgevoerd. Mark Rotteveel van de Koninklijke Ginkel Groep legt uit: “Een ecoloog kijkt dan nog even heel kritisch naar het ontwerp en zorgt dat de details kloppen. Die geeft dan bijvoorbeeld aan dat als je bepaalde elementen net een paar meter opschuift of draait ten opzichte van de zon, je veel meer ecologisch resultaat haalt en dat is ontzettend waardevol!”

Beleving uit als uitgangspunt.

Een tuin aanleggen is één, maar het mensen die tuin laten beleven is een tweede. En dat is nou net waar deze tuin om draait, de beleving. Daarom worden verschillende graspaden aangelegd zodat de leerlingen, maar ook buurtbewoners, de tuin goed kunnen gebruiken. In de wadi die op het terrein komt, komen ook stapstenen te liggen. Een flinke klimboom zal kinderen uitnodigen om al spelend de natuur te ontdekken.

Mooi voorbeeld van groen in de stad
Mark Rotteveel ziet de tuin bij Aventus als mooi voorbeeld van hoe je de stedelijke buitenruimte kan vergroenen. De tuin heeft alles op een klein oppervlak: biodiversiteit én beleefbaar groen! “Biodiversiteit in de stedelijke omgeving van essentieel belang. Opdrachtgevers die er voor kiezen om een duurzame tuin aanleggen kunnen deze tuin als voorbeeld nemen; we hopen dat die inspiratie geeft voor andere projecten!’