Natuur slim combineren met klimaatdoelen

Natuur- en klimaatdoelen kunnen goed samengaan: 1 + 1 is dan 3! Zo kan energieopwekking samengaan met meer natuur, of waterberging met groen. Hieronder vindt u een overzicht va berichten die de afgelopen tijd op deze website zijn verschenen over slimme combinaties tussen klimaatadaptatie en ecologie.

Verbindt zonnevelden met natuur en recreatie

Inspiratie: Solarpark De Kwekerij in Hengelo
Green Deal-project De Kwekerij in Hengelo heeft 7000 zonnepanelen maar ook hoge bomen, waterpartijen en bloemrijke randen. Grootschalige duurzame energie-opwekking gaat samen met ecologie en recreatie. En het zorgt voor verbondenheid: de wijkbewoners zetten zich er graag voor in.
Lees meer >>

Zet bomen in tegen hittestress

Bomen helpen om de omgeving koeler te houden, blijkt uit onderzoek. Het rapport ‘De baten van bomen’ van Platform i-Tree Nederland laat zien hoe je kunt berekenen wat bomen nou écht bijdragen aan groene baten, zoals luchtzuivering, koeling, wateroverlast en CO2-vastlegging. Zo zorgt een toename van de kroonbedekking van 10% naar 25% voor een temperatuurdaling van 2 graden Celsius!

Toetsen op klimaatbestendigheid

De Klimaattoets helpt gemeenten bij het maken van concrete keuzes over wat een klimaatbestendige inrichting is. Het prototype werd ontwikkeld door advies- en ingenieursbureau Tauw. De Klimaattoets 1.0 kan gebruikt worden om ontwerpen – in welke fase dan ook – te toetsen aan de mate van klimaatbestendigheid. De toets helpt gemeenten concrete keuzes te maken over wat een klimaatbestendige inrichting is en helpt bij inrichtingsprojecten op deze keuzes te sturen.
Lees meer op de website van Tauw >>

Blauwgroene daken

Voorbeeld: Amsterdam: Smartroof 2.0.
Een blauwgroen dak dat meer water vasthoudt, zodat het meer soorten kan huisvesten dan alleen de gangbare sedums.
Lees meer >>