Natuurinclusief bouwen

Meer natuur in de stad, dat hoeft niet alleen tússen de gebouwen. Ook gebouwen zelf kunnen, met slimme aanpassingen, een […]


Inrichting en beheer aanpassen voor meer biodiversiteit

Meer biodiversiteit in de stad, dat vraagt om een andere inrichting én om ander beheer om bijvoorbeeld het groen aantrekkelijk […]

Rode Lijst

Meer doen voor bijen, vlinders en andere insecten

Stukken bloemrijk grasland waar insecten van profiteren, een concept van de Vlinderstichting en bijenhoudersvereniging NBV.


Bewoners betrekken en enthousiast maken

Benut natuurlijke, logische momenten. Zoals een (her)inrichting of bouw van een nieuwe woonwijk.


Meer natuur op bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen kunnen veel betekenen voor natuur en lenen zich goed voor een natuurlijke inrichting.


Wethouder Debbie Heesakkers. Foto: Peter Bors Fotografie

Natuur aanleggen op niet voor de hand liggende plekken

Overhoekjes, braakliggende terreintjes, wegbermen lenen zich perfect voor een natuurlijke inrichting.