Natuurinclusief bouwen

Meer natuur in de stad, dat hoeft niet alleen tússen de gebouwen. Ook gebouwen zelf kunnen, met slimme aanpassingen, een bijdrage leveren aan groen en biodiversiteit. Hieronder een overzicht van de berichten over dit onderwerp die op deze website zijn verschenen. Ter inspiratie en als achtergrondinformatie!

Zet daken in voor natuur en klimaat

Handreiking Natuurdaken
Op 28 maart presenteerden de partners achter de Green Deal Groene Daken een nieuwe Handreiking Natuurdaken, met kennis en ervaringen vanuit de praktijk.
Lees meer >>

Maak natuurinclusief bouwen concreet

Zoals Den Haag, dat werkt met een  puntensysteem 
en nestkast voor een roodstaart? 1 punt. Een natuurlijke poel bij het gebouw? 3 punten. Om te zorgen dat architecten en ontwikkelaars hun gebouwen natuurinclusief ontwerpen, vraagt de gemeente Den Haag hen op dat aspect een x-aantal punten te scoren. Zo maakt Den Haag natuurinclusief bouwen concreet.

Handleiding Levende gebouwen

Na het concept ‘De levende tuin’ komt Branchevereniging VHG nu ook met ‘het levende gebouw’: gebouwen die energieneutraal, klimaatrobuust én natuurinclusief zijn. De uitgebreide handleiding ‘Het levende gebouw’ laat zien hoe groen kan worden toegepast op, aan en in gebouwen, met 400 voorbeelden uit de praktijk.
Lees meer >>