Handleiding ‘Het levende gebouw’

Levende gebouwen, dat zijn gebouwen die energieneutraal, klimaatrobuust én natuurinclusief zijn. In een uitgebreide handleiding laat branchevereniging VHG zien hoe groen kan worden toegepast op, aan en in gebouwen. Op 7 mei 2019 overhandigde Egbert Roozen het eerste exemplaar aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad.

landje van alles
Project Landje van Niets

Green Deal aanmelding Landje van Niets wordt Landje van Alles

In 2018 sloegen bewoners van de wijk De Vijfhoek in Deventer de handen ineen om het verlaten Landje van Niets […]

Rode Lijst

Rode Lijst van Vlindersoorten vraagt om actie

Green Deal partner De Vlinderstichting en het Ministerie van LNV hebben zaterdag 2 maart de nieuwe Rode Lijst Dagvlinders gepresenteerd […]


Inrichting en beheer aanpassen voor meer biodiversiteit

Meer biodiversiteit in de stad, dat vraagt om een andere inrichting én om ander beheer om bijvoorbeeld het groen aantrekkelijk […]


Stadsnatuurreservaat Rotterdam

In Rotterdam ligt achter het Natuurhistorisch museum een stadsnatuurreservaat: een braakliggend terrein waar zich spontaan natuur kan ontwikkelen.


Het landje is een ecologische verbindingszonde met het buitengebied van Deventer.

Bewoners veranderen ‘Landje van Niets’ in ecologische verbindingszone

De toekomst van een strook groen ‘Het Landje van Niets’ direct naast de nieuwe wijk De Vijfhoek in Deventer was onzeker. Buurtbewoners sloegen de handen ineen en zorgden ervoor dat het landje een ecologische verbindingszone wordt.


Wethouder Debbie Heesakkers. Foto: Peter Bors Fotografie

Gemeente Beesel legt gezonde natuur direct naast de deur

Vanuit het idee groen dichtbij mensen te halen, legt de gemeente Beesel de nieuwe wijk Oppe Brik aan met maar liefst 30% groenoppervlak. In de vorm van een park dat uitnodigt tot gezond bewegen én hoog scoort op biodiversiteit.


Breda tekent voor Green Deal

Ook de gemeente Breda heeft zich aangesloten bij de Green Deal. De gemeente Breda heeft de ambitie meer natuur in de stad te (laten) ontwikkelen door grondeigenaren, woningbouwverenigingen, en bewoners. Om de stad groener, biodiverser en klimaatbestendiger te maken.


Ecodorp Boekel: wijk voor mens én natuur

Toen Ad Vlems uit Boekel 10 jaar terug vader werd, dacht hij: “Als mijn zoon groot is, moet hij nog wel voldoende soorten in de natuur kunnen tegenkomen!” Met zijn vrouw nam hij daarom het initiatief meer ruimte te creëren voor kwetsbare soorten, zoals de dwergvleermuis en dagpauwoog in een nieuwe woonwijk met 30 ecowoningen en veel natuurlijk groen.