Groen benutten voor klimaatadaptatie

 

Méér groen in het stedelijke gebied helpt om wateroverlast en hittestress te voorkomen. Hieronder enkele adviezen om dit goed te doen.

Adviezen voor het ontwerp

  • Het vertrekpunt voor opvang van regenwater is:  lokaal infiltreren, bufferen en ten slotte afvoeren.
  • Voer  bij voorkeur over het maaiveld af naar een watergang,  en voorkom daarmee overbodige kolken (nut en noodzaak!).
  • Voorkom volledig gesloten verhardingen met opstaande banden rondom, zorg dat het water zijn weg kan vinden.
  • Bomen, gras of groene wanden verminderen het hittestress effect.
  • Pas duurzame materialen toe en stimuleer hergebruik van materialen (circulair).

Adviezen voor de aanleg

  • Betrek lokale ondernemers om de reisafstand en daarmee de CO2 uitstoot eenvoudig te beperken.
  • Breng het ‘Nieuwe Draaien’ onder de aandacht waarbij efficiënt met vervoersstromen wordt omgegaan op een werkterrein
  • Pas circulaire materialen toe.

TIP

Makkelijke communicatie

Betrek een bedrijf bij uw project dat al affiniteit heeft met duurzaam werken en duurzaam denken. Dit maakt de communicatie een stuk eenvoudiger!

Polderpark in Schagen

Er zijn weer 3,5 hectares Nieuwe Stedelijke Natuur bij! De gemeente Schagen legt het Polderpark aan in het dorp Oudesluis, in nauwe samenwerking...